Sme autorizovaným strediskom pre

 kontrolu a predĺženie platnosti

 XL certifikátu

 pre návesy značky

Krone.